AGRONOMIA III stopień

Studia trzeciego stopnia (doktoranckie) w dyscyplinie agronomia ukierunkowują słuchaczy na opanowanie metod badawczych służących rozwiązywaniu aktualnych problemów w zakresie technologii produkcji roślinnej, ochrony środowiska, zarządzania przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej. Absolwent będzie miał opanowane metody prowadzenia eksperymentów, publikowania wyników badań oraz przetwarzania danych
z wykorzystaniem technik komputerowych.