Kierunek ROLNICTWO

 

Po ukończeniu studiów inżynierskich można poszerzać wiedzę rolniczą na studiach magisterskich. Absolwent ROLNICTWA studiów drugiego stopnia będzie posiadał wiedzę w zakresie najnowszych technologii stosowanych w produkcji rolniczej, będzie znał i potrafił rozwiązywać problemy ekologiczne i środowiskowe wynikające z rozwoju obszarów wiejskich oraz funkcjonowania infrastruktury rolniczej. Posiadał będzie wiedzę ekonomiczną i prawną związaną z produkcją rolniczą, funkcjonowaniem rynku i agrobiznesu oraz zarządzania gospodarstwem rolnym.

 Specjalności:

  • Agrobiznes;
  • Agronomia z architekturą krajobrazu;
  • Odnawialne źródła energii z ochroną środowiska;
  • Planowanie obszarów wiejskich.