Rolnictwo, studia Io

• Agrobiznes
• Agronomia z architekturą krajobrazu;
• Odnawialne źródła energii z ochroną środowiska.

Rolnictwo, studia IIo

  • Agrobiznes;
  • Agronomia z architekturą krajobrazu;
  • Odnawialne źródła energii z ochroną środowiska;
  • Planowanie obszarów wiejskich.

 

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do współuczestniczenia w opracowywaniu programów rozwoju regionalnego, doradztwa w zakresie gospodarki gruntami, współpracy w opracowywaniu rewitalizacji obszarów wiejskich. Potrafi wskazać i zaplanować działania odnoszące się do obszaru objętego analizą oraz przeanalizować opracowania planistyczne pod kątem ich zgodności z przepisami prawa oraz zasadami ekorozwoju