Szczegółowe rozkłady zajęć dla kierunku Rolnictwo

w semetrze zimowym roku akademickiego 2018-2019

 

 

ROZKŁADY DLA STUDIÓW I STOPNIA
Studia stacjonarne
Rozkład zajęć dla I roku, semestr 1: Plik PDF
Rozkład zajęć dla II roku, semestr 3: Plik PDF
Rozkład zajęć dla III roku, semestr 5: Plik PDF
Rozkład zajęć dla IV roku, semestr 7: Plik PDF
Studia niestacjonarne
Rozkład zajęć dla I roku, semestr 1:
Plik PDF
Rozkład zajęć dla II roku, semestr 3: Plik PDF
Rozkład zajęć dla III roku, semestr 5: Plik PDF
 

ROZKŁADY DLA STUDIÓW II STOPNIA

Studia stacjonarne
Rozkład zajęć dla I roku, semestr 2: Plik PDF
 Rozkład zajęć dla II roku, semestr 4:  Plik PDF
Studia niestacjonarne
Rozkład zajęć dla I roku, semestr 2: Plik PDF
 Rozkład zajęć dla II roku, semestr 4:  Plik PDF
 

 

Szczegółowe rozkłady zajęć dla kierunku Gospodarka Przestrzenna

w semetrze zimowym roku akademickiego 2018-2019

 

 

ROZKŁADY DLA STUDIÓW I STOPNIA
Studia stacjonarne
Rozkład zajęć dla I roku, semestr 1: Plik PDF
Rozkład zajęć dla II roku, semestr 3: Plik PDF
Rozkład zajęć dla III roku, semestr 5: Plik PDF
 Rozkład zajęć dla IV roku, semestr 7:  Plik PDF
 
 
terminarz zajęć na studiach niestacjonarnych rok akademicki  2018/2019
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader.