tel. (025) 6431310 m3

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Skład osobowy:

 

 

 

dr hab. inż. Jolanta Jankowska
Kierownik

 

 

Dr hab.

Jan Woliński

adiunkt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

25 643 1370

Dr inż.

Krzysztof Kapela

adiunkt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

25 643 1327

Dr hab. inż.

Elżbieta Radzka

adiunkt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

25 643 1351

Dr inż.

Roman Osypiuk

st. wykładowca

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

25 643 1327

 

Dydaktyka:

Kursy realizowane w jednostce:

 • Agrometeorologia
 • Melioracje rolne
 • Bioklimatologia
 • Meteorologia i klimatologia
 • Gospodarka wodna i ściekowa
 • Gospodarka wodna w krajobrazie
 • Miernictwo z elementami wyceny
 • Miernictwo z geodezją
 • Geodezja i kartografia
 • Autoprezentacja
 • Agrofizyka
 • Technika rolnicza
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Bezpieczeństwo pracy a dobra praktyka rolnicza
 • Budownictwo
 • Mechanizacja produkcji zwierzęcej
 • Planowanie infrastruktury technicznej
 • Eksploatacja maszyn rolniczych
 • Rysunek techniczny i planistyczny

 

 • Seminarium dyplomowe
 • Metody badań rolniczych

Kierunki badawcze:

 • Analiza mikroklimatu jako czynnika plonotwórczego na przykładzie obiektu RSD Zawady
 • Posuchy atmosferyczne w rejonie środkowowschodniej Polski.
 • Jakość wód pitnych na wysoczyźnie siedleckiej
 • Analiza klimatu środkowowschodniej Polski
 • Ocena własności fizycznych gryki w aspekcie zbioru kombajnowego
 • Opracowanie energooszczędnych technologii urządzeń dla rolnictwa
 • Analiza wybranych procesów mechanizacji produkcji rolniczej regionu podlaskiego
 • Metody i procedury wyceny w gospodarce majątkiem trwałym


Współpraca z ośrodkami krajowymi:

 • Stowarzyszenie Regionów Powiatów i Gmin Nadbużańskich;
 • Stacja Synoptyczna w Siedlcach;
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Siedlcach;
 • Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie;
 • Stacje Sanitarno - Epidemiologiczne;
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Siedlcach;
 • Inspektorat Ochrony Środowiska;
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Siedlcach;
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Projekty realizowane w ramach współpracy międzynarodowej :

Udział w realizacji projektu: Baltic University Programe Uniwersytetu w Uppsali w ramach sieci Envirovet Balic. W ramach projektu opracowano: Efficency of waste water in the basin of the river Liwiec.

Projekty badawcze; aparatura:m2

 • Pracownia Agrometeorologii i Podstaw Melioracji od 2002 roku posiada automatyczną Stację Meteorologiczną na terenie Rolniczej Stacji Doświadczalnej w Zawadach. Zgromadzone dane (temperatura powietrza i gruntu, opady atmosferyczne, usłonecznienie, promieniowanie, prędkość i kierunek wiatru, wilgotność powietrza, entalpia, temperatura punktu rosy, wilgotność właściwa) są opracowywane statystycznie.

Uzyskane ochrony na patenty, wzory użytkowe:

 1. Gugała M., Turowski J. 2013: Mieszadło zwłaszcza do gnojowicy.
 2. Gugała M., Turowski J. 2013: Nóż do wykrawania różyczek kalafiorów lub brokułów. W1201174 [WIPO ST 10/C PL120174U] NR 66733 (wzór użytkowy).
 3. Gugała M., Turowski J., Zarzecka K. 2013: Urządzenie do zaprawiania ziemniaków przed sadzeniem. W120173 [WIPO ST 10/C PL120173] NR 66830 (wzór użytkowy)
 4. Gugała M., Turowski J. 2013: Chłodnica silnika wysokoprężnego. W120243 [WIPO ST 10/C PL120243U] (wzór użytkowy).
 5. Gugała M., Turowski J. 2013: Mieszadło do gnojowicy. Prawo Ochrony NR 66475 (wzór użytkowy).
 6. Gugała M., Turowski J., Zarzecka K. 2014: Kosz zasypowy do tłoczni nasion roślin oleistych. Nr 67314 (wzór użytkowy)

 

Publikacje:

 

 1. Radzka E., 2014: Tendencje zmian temperatury powietrza okresu wegetacyjnego w środkowo-wschodniej Polsce (1971-2005) Acta Agrophysica, 21(1), s. 87-96
 2. Radzka E., Jankowska J., Markowska M., 2014: Intensywność i częstość występowania przymrozków przygruntowych i wysokich w RSD Zawady. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska.Lublin-Polonia.Sectio E. Vol.LXIX(4) s.94-102
 3. Radzka E., 2014: Ciągi dni bezopadowych w okresie wegetacyjnym w środkowo-wschodniej Polsce (1971-2005). Acta Agrophysica, 21(4)s. 483-491
 4. Radzka E., 2014: Classification of precipitation intensity during vegetation season in central-eastern Poland (1971-2005). Journal of Ecological Engineering, Vol.15, No.3, July 2014, pp. 51-55
 5. Radzka E., 2014: Tendency of changes in precipitation amounts during growth period in central-east Poland (1971-2005). Acta Sci.Pol., Agricultura 13(3) s. 57-66
 6. Jankowska J., 2014: Wpływ nawożenia azotem i fluroksypylu (Starane 250 EC) na zawartość białka ogólnego i węglowodanów rozpuszczalnych w sianie łąkowym. Fragmenta Agronomica 31(2), s.18-25
 7. Jankowska J., 2014: Effect of Starane 250 EC and nitrogen fertilization on the relative nutritional quality of meadow hay. Fragmenta Agronomica, 31(1), s. 7-17
 8. Radzka E., 2014: Hydrotermal characteristics of vegetation period in central-eastern Poland in years 1971-2005. Folia Pomeranae Universitatis technologiae stetinensis. Agric. 312(31), 133-142
 9. Radzka E., 2014: Klimatyczny bilans wodny okresu wegetacyjnego (według wzoru Iwanowa) w Środkowowschodniej Polsce. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. T.14, z.1 (45) s. 67-76
 10. Radzka E., 2014: Wybrane parametry bioklimatu Białowieży. Acta Baleologica, t.LVI, Nr 2(136) s.249-253
 11. Borusiewicz A., Kapela K (2014). IMPLEMENTATION OF PRECISE FARMING TECHNIQUE ON THE EXAMPLE OF A MULTI-SURFACE AGRICULTURAL FARM. Agricultural Engineering 2(150), s. 31-37.
 12. Borusiewicz A., Kapela K. (2014). APPLICATION OF PLANO RS SOFTWARE IN A FARM. Agricultural Engineering 2 (150), s. 23-29.
 13. Borusiewicz A.,Kapela K.(2014).Providing milk agricultural farms with the production means. Agricultural Engineering 4(152), s. 163-169.
 14. Rymuza K., Radzka E., 2013: Zastosowanie analiz wielowymiarowych do oceny jakości wody pitnej. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 6 (91), 165 – 174.
 15. Radzka E., Jankowska J., Rak J. 2013: Ocena jakości wody pitnej w powiecie mińskim. Gospodarka Wodna (7) 284-287.    
 16. Radzka E. 2013:Okresy termiczne w środkowowschodniej Polsce (1971-2005) Acta Agroph. 20 (4), 679-691
 17. Rak J., Jankowska J., Radzka E. 2013: Stan czystości wód rzeki Liwiec w latach 2006-2009. Wiad. Mel. i Łąk. (2) 70-73.
 18. Jankowska J., Radzka E. Rak J. 2013: Ocena skuteczności pracy miejskiej oczyszczalni ścieków komunalnych w Węgrowie.  Wiad. Mel. i Łąk. 1, 30-
 19. Jankowska J. 2013: Wpływ nawożenia azotowego i fluroksypyru (Starane 250 EC) na udział traw i mniszka pospolitego w runi łąkowej. Nauka Przyroda Technologie. 7, 4 #61.
 20. Kapela K., Borusiewicz A. 2013. Analiza wykorzystania specjalistycznych programów komputerowych w gospodarstwach rolnych powiatu łomżyńskiego. Inżynieria Rolnicza, Z. 3(145) T.1, s. 117-125.
 21. Borusiewicz A., Kapela K. 2013. Nowoczesne rozwiązania technologiczno-funkcjonalne stosowane w chowie krów mlecznych na przykładzie wybranych gospodarstw powiatu łomżyńskiego. Inżynieria Rolnicza, Z. 3(146) T.2, s. 41-46.
 22. Jabłonka R., Lewczuk B., Kapela K. 2012. Racjonalizacja zakupu maszyn na przykładzie indywidualnego gospodarstwa rolnego. Logistyka 4/2012, s. 974-980.     
 23. Borusiewicz A., Kapela K. 2012. Ocena wykorzystania technologii IT w gospodarstwach specjalizujących się w produkcji mleka na terenie powiatu kolneńskiego w woj. podlaskim. Inżynieria Rolnicza Nr 2 (137), s. 7-16.                        
 24. Kapela K., Borusiewicz A. 2012. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT) w wybranych gospodarstwach rolnych województwa podlaskiego. Inżynieria Rolnicza Nr 2 (136), s. 121-128.                                         
 25. Jankowska J. 2012: Wpływ metod zwalczania taraxacum officinalef.h. Wigg. na wartość paszową runi łąkowej. Acta Agroph. 19 (3), s. 551-562
 26. Jankowska J. 2012: Wpływ chemicznego i mechanicznego zwalczania Taraxacum officinale na zawartość NDF i ADF w runi łąkowej.Folia Pomer. Univer. Techn. Stetin. Agricul. Alimen. Pisc. et. Zoot.297 (3) s. 27-34
 27. Jankowska J. 2012:Wpływ wybranych metod zwalczania mniszka pospolitego na zawartość ligniny kwaśno-detergentowej w runi łąkowej. Łąk. w Polsce. 15, s.67-75
 28. Jankowska J. 2012: Wpływ chemicznego i mechanicznego zwalczania Taraxacum officinale na plon suchej masy i białka runi łąkowej. Frag. Agron. 29, 2. 43-51          
 29. Jankowska J., Skrzyczyńska J., Jankowski K. 2012:Affect of agricultural systems on biodiversity.Ecolog. Chemis. and Engin.A.19(12): DOI: 10.2428/ecea.19(12)144 s.1519-1525
 30. Jankowski K., Czeluściński W., Jankowska J., Sosnowski J. 2012: Wpływ odpadu popieczarkowego na masę korzeniową mieszanek trawnikowych. Inżyn. Ekol. 28, 94-101
 31. Jankowski K, Jankowska J, Czeluściński W. 2012: Kolorystyka muraw trawnikowych w aspekcie zastosowanego hydrożelu i nawozów mineralnych. Acta Sci. Pol., Agricultura 11 (1), 43-52
 32. Jankowski K., Czeluściński W., Jankowska J., Kolczarek R. 2012. Przezimowanie muraw trawnikowych w zależności od głębokości umieszczenia hydrożelu w podłożu oraz rodzaju okrywy glebowej. Acta Sci. Pol., Agricultura 11(4), 17-26
 33. Jankowski K., Jankowska J., Sosnowski J. 2012: Ocena zadarnienia muraw trawnikowych założonych na bazie śmiałka darniowego. Frag. Agron. 29, 2, 52-59
 34. Jankowski K, Czeluściński W., Jankowska J., Sosnowski J. 2012: Oddziaływaniezróżnicowanych dawek odpadu popieczarkowego na zadarnienie muraw trawnikowych. Fragm. Agron. 29(3), 45-53ra
 35. Jankowski K., Sosnowski J., Jankowska J. 2012: Aspekt ogólny muraw trawnikowych założonych na bazie śmiałka darniowego. Frag. Agron. 29, 1, 25-33
 36. Jankowski K, Jankowska J., Sosnowski J. 2012: Tempo przyrostu muraw trawnikowych założonych na bazie kostrzewy czerwonej w zależności od zastosowanego hydrożelu oraz nawozów mineralnych. Frag. Agron. 29, 2, 60-67.
 37. Ciepiela G., Jankowska J., Jankowski K. 2012: Efektywność azotu mineralnego i organicznego w nawożeniu runi łąkowej. Frag. Agron. 29, 2 s. 17-25