Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

08-110 Siedlce, ul. B. Prusa 14, pok. 18,

tel. 025 643-1275gp

  

Skład osobowy:

 

Prof. dr hab. inż. Antoni Bombik, prof. zw.

Kierownik Katedry

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

 tel. 025 643-1263

 

 

 

 

 

 

 

 Dr hab. inż. Katarzyna Rymuza  

prof. nadzw.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

643-1246

 Dr Ewa Miłkowska

adiunkt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

643-1246

 Dr inż. Bartosz Zegardło

adiunkt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

643-1415

 Mgr Maria Łukasiewicz  

  starszy specjalista   

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

643-1275

  

Dydaktyka

W Katedrze realizowane są następujące moduły przedmiotowe dla studentów kierunku gospodarka przestrzenna (studia I0) i rolnictwo (studia I0 i II0):

 • Analiza i modelowanie procesów środowiskowych
 • Budownictwo
 • Doświadczalnictwo rolnicze
 • Historia urbanistyki
 • Gospodarka przestrzenna
 • Grafika inżynierska
 • Metody badań rolniczych
 • Metody analizy przestrzennej
 • Metody prezentacji i przetwarzania danych
 • Miernictwo
 • Modelowanie i prognozowanie w gospodarce przestrzennej
 • Narzędzia projektowania
 • Optymalizacja sposobów użytkowania środowiska
 • Planowanie przestrzenne
 • Planowanie infrastruktury technicznej
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
 • Podstawy planów miejscowych
 • Podstawy pośrednictwa i rzeczoznawstwa majątkowego
 • Projektowanie urbanistyczne
 • Projekt inżynierski
 • Seminarium
 • Seminarium dyplomowe
 • Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej
 • Statystyka
 • Statystyka matematyczna
 • Strategia rozwoju gminy
 • Taksacja i ubezpieczenia nieruchomości
 • Teledetekcja z fotogrametrią
 • Ubezpieczenia
 • Zasady projektowania
 • Zarządzanie ryzykiem środowiskowym i ekologicznym
 • Ponadto na studiach doktoranckich na kierunku agronomia i zootechnika prowadzone są następujące przedmioty:
 • Doświadczalnictwo rolnicze
 • Programy statystyczne w naukach rolniczych
 • Na studiach podyplomowych:
 • Podstawy projektowania przestrzennego
 • Podstawy kosztorysowania i dokumentacja techniczna
 • Projektowanie drobnych from architektonicznych

Kierunki badań:

 • Modele plonowania podstawowych roślin uprawnych
 • Recykling odpadów nieorganicznych przez ich wtórne wykorzystanie w produkcji budowlanej jako nowatorski system ekologicznej gospodarki przemysłowej
 • Ryzyko środowiskowe w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Ubezpieczenie jako metoda zarządzania ryzykiem w rolnictwie

 

Prace doktorskie wykonane w Katedrze, promotor prof. Antoni Bombik:

 • Maria Markowska, 2003:  Zagadnienie  precyzji  polowych  doświadczeń  agrotechnicznych
 • Anna Wolska, 2005: Kierunki rozwoju rynku ziemniaka jadalnego w rejonie Siedlec
 • Dariusz Stopa, 2007: Plonowanie i jakość bulw wybranych odmian ziemniaka  w zależności od kształtu redliny i terminu zbioru
 • Anna Marciniuk-Kluska, 2011: Możliwości wykorzystania modelowania ekonometrycznego w prognozowaniu plonów zbóż ozimych
 • Krystyna Tyszuk, 2013: Model ekonometryczny organizacji i finansowania rolniczego ubezpieczenia społecznego w Polsce
 • Krzysztof Wawrzyniec Borkowski, 2015: Uwarunkowanie rozwoju przedsiębiorczości w rodzinnych gospodarstwach rolniczych powiatu siedleckiego

 

Wybrane oryginalne prace naukowe opublikowane w latach 2010-2017:

Bombik A., Marciniuk-Kluska A., 2010: Wskaźniki w modelowaniu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, 9(1), 29-37.

Marciniuk-Kluska A., Bombik A., 2010: Próba oceny rozwoju polskiej wsi pięć lat po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Studia Ecologiae et Bioethicae, 8, 1, 15-22.

Marciniuk-Kluska A., Bombik A., 2010: Problemy gospodarowania odpadami komunalnymi w aspekcie zrównoważonego rozwoju. W: Zrównoważony rozwój regionów. Wydawnictwo Studio EMKA, 138-147.

Rymuza K., Bombik A., 2010: Genotype-environment interaction in evaluating yielding of selected edible potato (Solanum tuberosum L.) cultivars. Plant Breeding and Seed Science, 62, 97-106.

Rymuza K., Bombik A., 2010: Zaspokajanie potrzeb finansowych rolników przez banki spółdzielcze w rejonie Siedlec. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, 9(3), 255-264.

Starczewski J., Bombik A., Czarnocki Sz., 2010: Wpływ stosowanej technologii uprawy i udziału pszenżyta ozimego w mieszankach na architekturę łanu. Folia Pomeranae  Universitatis Technologiae Stetinensis, Agricultura, 276(13), 47-54.

Starczewski J., Bombik A., Czarnocki Sz., 2010: Zawartość białka w ziarnie zbóż uprawianych w mieszankach z pszenżytem ozimym w zależności od stosowanej technologii uprawy. Folia Pomeranae  Universitatis Technologiae Stetinensis, Agricultura, 276(13), 55-60.

Bombik A., Marciniuk-Kluska A., 2011: Modelowanie i zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym. W: Współczesne problemy zarządzania. Wydawnictwo Studio EMKA, 328-345.

Bombik A., Tyszuk K., 2011: Modele rolniczego ubezpieczenia społecznego w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej. Roczniki Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji            w Łukowie, 7, 121-137.

Bombik E., Bombik A., Marciniuk-Kluska A., 2011: Analiza gospodarki ściekowej podregionu ostrołęcko-siedleckiego na tle województwa mazowieckiego w latach 1999-2008. Ekologia i Technika, XIX, 1, 22-28.

Deska J., Bombik A., Marciniuk-Kluska A., Rymuza K., 2011: Trends in lead and cadmium content in soils adjacent to European Higway E30. Polish Journal of Environmental      Studies, 20, 2, 317-325.

Deska J., Bombik A., Raczuk J., Marciniuk-Kluska A., 2011: Realizacja programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032 w gminach wiejskich powiatów siedleckiego i łosickiego. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 50, 240-253.

Deska J., Jankowski K., Bombik A., Jankowska J., 2011: Effect of pH on germination and initial development of selected forage. Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura, 10(4), 45-56.

Deska J.,  Bombik A., Wyrzykowska M., 2012: Effect of growth dynamics on seed productivity of fodder galega (Galega orientalis Lam.) based on Wright's path method. Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura, 11(3), 31-44.

Deska J., Bombik A., Rymuza K., 2012: Wpływ warunków hydrotermicznych na strukturę plonowania rutwicy wschodniej (Galega orientalis Lam.) w uprawie na nasiona. Woda- Środowisko-Obszary Wiejskie, 12, 2(38), 61-76.

Grużewska A., Rymuza K., Woch S., 2012: An application of cluster analysis to compare selected agricultural holdings in the Kąkolewnica commune.  Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, 11(1), 47-59.

Lisowska M., Bombik A., Ziemińska J., Wyrzykowska M., Deska J., 2012: Struktura odmianowa zbóż uprawianych w wybranych rejonach Polski wschodniej i centralnej w relacji do list zalecanych odmian (LZO). Fragmenta Agronomica, 29(2), 87-97.

Rymuza K., Bombik A., 2012: Comparison of edible potato cultivars by means of some methods of multidimensional analysis. Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura, 11(1), 66-77.

Rymuza K., Marciniuk-Kluska A., Bombik A., 2012: Plonowanie zbóż ozimych w zależności od warunków termiczno-opadowych na polach produkcyjnych Rolniczej Stacji Doświadczalnej w Zawadach. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 12, 2(38), 207-220.

Rymuza K., Turska E.,  Wielogórska G., Wyrzykowska M., Bombik A., 2012: Evaluation of yield determination of spring wheat grown in monoculture interrupted with stubble crop growth by means of path analysis.  Acta Scientiarum  Polonorum, Agricultura, 11(2), 53-61.

Rymuza K., Turska E., Wielogórska G., Bombik A., 2012: Use of principal component analysis for the assessment of spring wheat characteristics. Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura, 11(1), 79-90.

Bombik A., Marciniuk-Kluska A., 2013: Metody statystyczne oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Roczniki Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie,  9, 83-94.

Bombik A., Marciniuk-Kluska A., 2013: Ubezpieczenia jako efektywna metoda zarządzania ryzykiem. W: Efektywność organizacji. Wydawnictwo Studio EMKA, 293-307.

Bombik A., Rymuza K., Stopa D., 2013: Potato yield depending on ridge shape and harvest time. Part I. Total and commercial tuber yield. Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura, 12(4), 31-43.

Bombik A., Rymuza K., Stopa D., 2013: Potato yield depending on ridge shape and harvest time. Part II. The yield of tuber fractions. Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura, 12(4), 45-57.

Lisowska M., Bombik A., Rymuza K., Ziemińska J., Wyrzykowska M., 2013: Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego w wybranych gospodarstwach rolnych w rejonie Polski środkowo-wschodniej. Fragmenta Agronomica, 30(2), 112-122.

Rymuza K., Radzka E., 2013: Zastosowanie analiz wielowymiarowych do oceny jakości wody pitnej. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 6(91), 165-174.

 Rymuza K., Zarzecka K., Gugała M., 2013: Przydatność wielowymiarowej analizy porównawczej do oceny jakościowej bulw ziemniaka. Fragmenta Agronomica, 30(2), 134-142.

Bombik A., Marciniuk-Kluska A., 2014: Formalno-prawne zasady funkcjonowania towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. Roczniki Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie, 10, 127-141.

Pawlonka Z.,  Rymuza K.,  Starczewski K., Bombik A., 2014: Biodiversity of segetal weed communities when chlorsulfuron-based weed control is being used on continuous winter wheat. Journal Plant Protection Research, 54(3), 300-305.

Pawlonka Z., Rymuza K., 2014: The effect of chlorsulfuron on weeds in winter wheat. Romanian Agricultural Research, 31, 239-243.

Rymuza K., Bombik A., 2014: Multidimensional analysis of social and economic development of some counties in Mazovia Voivodeship. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia,  13(3), 81-93.

Rymuza K., Bombik A., Starczewski K., Pawlonka Z., 2014: Effect of the chemical treatment of goat’s rue seeds on their germination and infection with fungi. Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura, 13(4), 127-138.

Rymuza K., Bombik A., Stopa D., Pawlonka Z., 2014: The effect of potato ridge height and harvest date on tuber injuries. Journal of Plant Protection Research, 54(3), 225-230.

 Radzka E., Rymuza K., Jankowska J., 2015: An application of multidimensional comparative analysis to evaluate the quality of drinking water. Archives of Environmental Protection, 41(4), 91-95.                                                                                         

Rymuza K., 2015: Multi-trait evaluation of value for cultivation and use of early maturing edible potato cultivars registered in Poland. Journal of Ecological Engineering, 16(1), 50-56.                                                                                                                 

Radzka E., Rymuza K., Lenartowicz T., 2015: Analysis of hydrothermal conditions and their impact on early potato yields. Journal of Ecological Engineering, 16(2),  120-124.                   

Rymuza K., Bombik A., Radzka E., Lenartowicz T. 2105: Evaluation of yield response of second early edible potato cultivars to spatial environmental conditions. Communications in Biometry and Crop Science, 10(1), 27-40. 

Rymuza K., Radzka E., Lenartowicz T. 2015: Effect of weather conditions on early  potato yields in east-central Poland. Communications in Biometry and Crop Science,10(2), 65-72.                                                                                         

Rymuza K., Radzka E., Lenartowicz T. 2015: Influence of precipitation and thermal condtions on starch content in potato tubers from medium-early cultivars group. Journal of Ecological Engineering, 16(4), 176-179.

Rymuza K., Radzka E., Lenartowicz T. 2015: The impact precipitation conditionsimpact on medium-early cultivars of potato yielding. Journal of Ecological Engineering, 16(3), 206-210.                                                                       

Rymuza K., Radzka E., Lenartowicz T. 2015: Wpływ warunków środowiskowych na zawartość skrobi w bulwach odmian ziemniaka średnio wczesnego. Acta Agrophyisica, 22(3), 279-289.                                                                            

Pawlonka Z., Rymuza K., Starczewski K., Bombik A. 2015: Biodiversity of segetal weed community in continous potato cultivated with metribuzin-based weed control. Journal of Plant Protection Research, 55, 52-57.

Rymuza K., Pawlonka Z., Stopa D., Starczewski K., Bombik A., 2015: The Effect Of Ridge Height And Harvest Date On  Edible Potato Tuber Quality. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 21 (3), 611-617.

Rymuza K., 2015: Zastosowanie  wielowymiarowych metod statystycznych do oceny  i porównania odmian ziemniaka jadalnego. Rozprawa naukowa, nr 129, UPH Siedlce.

Przesmycka E., Miłkowska E., 2015: Wooden Schools Built In The Inter-War Period in The Lubelszczyzna Region. [w:] Structural Health Assesment of Timber Structures, 1, 349-360.

Rymuza K., Bombik A., Stopa D., 2016: Wpływ wysokości redliny i temperatury zbioru na występowanie wad zewnętrznych bulw ziemniaka. Fragm. Agron. 33(3), 80-91.

Zegardło B., Szeląg M.,  Ogrodnik P.,  2016: Ultra-high strength concrete made with recycled aggregate from sanitary ceramic wastes–The method of production and the interfacial transition zone. Construction and Building Materials 122, 736–742. 

Przesmycka E., Miłkowska E., 2016. Zasady projektowania terenów przy szkołach powszechnych powstałych w dwudziestoleciu międzywojennym. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych PAN, XIII/4.

Miłkowska E., 2016. Szkoły powszechne projektu architekta Bohdana Kelles-Krauze powstałe na Lubelszczyźnie w latach 1923-1929. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych PAN, XIII/4.

Przesmycka E., Miłkowska E., 2016: Zagospodarowanie otoczenia szkół powszechnych w dwudziestoleciu międzywojennym na przykładzie Lubelszczyzny. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych PAN, 4, 124-131.

Rymuza K., Marciniuk-Kluska A., Bombik A., 2016: Wielowymiarowa ocena warunków przyrodniczych determinujących rozwój agroturystyki w gminach nadbużańskich. Regionalne analizy ekonomiczne. Wydawnictwo Uniwersytetu  Łódzkiego, 61-71.

Marciniuk-Kluska A., Rymuza K., Bombik A., 2016. Wykorzystanie analizy taksonomicznej w badaniach zrównoważonego rozwoju lokalnego na przykładzie powiatów podregionu ostrołęcko-siedleckiego. Regionalne analizy ekonomiczne. Wydawnictwo Uniwersytetu  Łódzkiego, 73-81.

Rymuza K., Radzka E., Lenartowicz T., 2017: Analiza interakcji genotypowo-środowiskowej średnio-wczesnych jadalnych odmian ziemniaka. Biuletyn  IHAR, 281, 59-68. 

Rymuza K., Bombik A., 2017: Application of a logistic function to describe the growth of Fodder Galega. Journal of Ecological Engineering, 18(1), 125-131.

Miłkowska E., 2017: Architektura szkół powszechnych na Lubelszczyźnie w latach 1918-1939. System-Graf Lublin, 287 s.

Starczewski K., Affek-Starczewska A., Płotczyk B., Bombik A., 2017: Wpływ wybranych czynników na zmiany w rolnictwie w Polsce środkowo-wschodniej. Annales UMCS, Agriculture E, LXXII(1), 39-47.

Ogrodnik P., Zegardło B., Radzikowska M., 2017: Wykorzystanie poprodukcyjnych odpadów ceramiki sanitarnej jako napełniacza do kompozytów cementowych o wysokiej odporności chemicznej. Przemysł Chemiczny 96(5), 1100-1104.

Ogrodnik P., Zegardło B., Szeląg M., 2017: The u se of heat-resistant concrete made with ceramic sanitary ware waste for a thermal Energy storage. Applied Sciences-Basel, 7(12), 1-16.

Zegardło B., Andrzejuk W., Andrzejewicz U., Nitychoruk J., 2017: Economic aspects of ceramic waste recycling throught its use as aggregate in mineral – asphalt mixtures. Economic and Regional Studies 10(3), 74-81.