Zakład Gleboznawstwa i Chemii Rolniczej

tel. +48 (025) 6431288, 6431289

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
Skład osobowy:

 

Dr hab. Beata Kuziemska prof. nzw. UPH

Kierownik Zakładu

(025) 6431356

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 


Prof. dr hab. Stanisław Kalembasa profesor emerytowany (25)6431287 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Prof. dr hab. Dorota Kalembasa profesor emerytowany (25)6431352 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dr hab.inż. Barbara Symanowicz prof. nzw. UPH (25)6431384 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dr hab. inż. Marcin Becher prof. nzw. UPH (25)6431291 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dr hab. Inż. Krzysztof Pakuła prof. nzw. UPH (25)6431291 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dr hab. inż. Andrzej Wysokiński prof. nzw. UPH (25)6431386 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dr Dawid Jaremko adiunkt (25)6431385 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Mgr inż. Monika Kożuchowska specjalista (25)6431288 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Mgr inż. Maria Popek sam. technik (25)6431289 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Dydaktyka:

Kursy realizowane w jednostce:

 

Kursy obligatoryjne

 • Chemia rolna
 • Gleboznawstwo
 • Zajęcia terenowe
 • Ocena stanu zagrożeń środowiska
 • Ochrona i rekultywacja gleb
 • Biologiczne skutki chemizacji rolnictwa
 • Analiza instrumentalna
 • Gospodarka nawozami i odpadami
 • Nawożenie roślin ogrodniczych
 • Fizjografia i rzeźba terenu
 • Geochemia i monitoring środowiska przyrodniczego
 • Diagnostyka w nawożeniu roślin
 • Podstawy chemii rolnej
 • Biogeochemia

Kursy fakultatywne

 • Analiza chemiczno - rolnicza
 • Waloryzacja i monitoring œrodowiska
 • Analiza gleb
 • Biologiczne skutki chemizacji rolnictwa
 • Gospodarka nawozami i odpadami
 • Nawożenie roœlin w różnych elementach krajobrazu
 • Energetyczne wykorzystanie biomasy
 • Zarzšdzanie gospodarkš nawozowš
 • Geomorfologia z elementami gleboznawstwa

Seminarium dyplomowe magisterskie i inżynierskie
Proseminarium dyplomowe magisterskie i inżynierskie
Metody prac badawczych
Metody badań rolniczych

 


Kierunki badawcze:

 • Badanie gleb w dolinie rzeki Liwiec.
 • Badanie gleb na terenie Wysoczyzny Siedleckiej oraz na obszarze Niziny Południowopodlaskiej.
 • Badania nad frakcjonowaniem metali ciężkich w glebach różnymi metodami.
 • Szczegółowe badania glebowej materii organicznej.
 • Badanie nad sorpcjš gleb płowych.
 • Badanie wpływu nawożenia podłożem popieczarkowym i osadami ściekowymi na żyzność gleb oraz ich właściwości.
 • Badanie nad wpływem różnych klonów trawy Miscanthus na właściwości gleb.
 • Badanie chemizmu niektórych wskaśników jakości wód powierzchniowych oraz podziemnych

Badania naukowe:

Badania naukowe

•Ocena stanu i sposoby eliminowania zanieczyszczenia środowiska.

Nr tematu 191/02/S. Kierownik tematu dr hab. inż. Krzysztof Pakuła, prof. nzw. UPH.

    •Możliwość wykorzystania biologicznej redukcji azotu cząsteczkowego i biomasy jako czynników wpływających na  stan środowiska.

Nr tematu 207/03/S. Kierownik tematu dr hab. inż. Andrzej Wysokiński, prof. nzw. UPH.

•Aktywność biologiczna gleby jako wskaźnik zanieczyszczenia metalami ciężkimi.

Nr tematu 314/12/S. kierownik tematu dr hab. Beata Kuziemska, prof. nzw. UPH.

•Zwiększenie efektywności nawożenia roślin uprawnych w rolnictwie zrównoważonym.

Nr tematu 315/12/S. Kierownik tematu dr hab. inż. Barbara Symanowicz, prof. nzw. UPH.

• Jakość gleb środkowowschodniej Polski oraz odpadowych materiałów organicznych.

Nr tematu 361/13/S. Kierownik tematu dr hab. inż. Marcin Becher, prof. nzw. UPH.

Współpraca:

Jednostki polskie:

 • IGR PAN w Poznaniu
 • Instytut Agrofizyki
 • IUNG
 • Katedry Chemii Rolnej Akademii Rolniczych w Polsce

Jednostki zagraniczne:

 • Lehrstuhl für Pflanzenernährung TU. München —Wiehenstephan 85350 Freising Deutschland
 • Rohamsted Experimental Station—England
 • CCRS Athens Ga USA
 • Academy of Agriculture Kirov Russia

Publikacje:

 


Publikacje 2012

 • Kalembasa D., Becher M. 2012. Speciation of carbon and selected metals in spent mushroom substrates. Journal of Elementology, 17, 3: 409-419. DOI: 409-419. 10.5601/jelem.2012.17.3.04
 • Kalembasa D., Becher M., Bik B., Makolewski A. 2012. Właœciwoœci materii organicznej podłoża po uprawie pieczarki. Acta Agrophysica, 19(4): 713-724.
 • Kalembasa D., Becher M., Rzymowski D. 2012. Wybrane pierwiastki œladowe oraz metale ciężkie w podłożu, okrywie i owocnikach pieczarki Agaricus bisporus. Ochrona Œrodowiska i Zasobów Naturalnych, 52: 86-92.
 • Kalembasa S., Adamiak E.A. 2012. Zawartoœć metali ciężkich w wybranych gatunkach grzybów jadalnych. Acta Agrophysica, (po recenzji w druku)
 • Kalembasa S., Symanowicz B. 2012. Enzymatic activity of soil after applying various waste organic materiale, ash, and mineral fertilizers. Pol. J. Environ. Stud. 21(6): 113-119.
 • Kalembasa S., Symanowicz B., Jaremko D., Skorupka W. 2012. Wpływ nawożenia fosforowo-potasowego na zawartoœć żelaza, molibdenu, miedzi w roœlinie i glebie oraz na pobranie azotu. Biul. Inst. Hod. i Aklim. Roœl. 265(3): (w druku)
 • Kalembasa S., Symanowicz B., Jaremko D., Skorupka W. Wpływ nawożenia fosforowo – potasowego rutwicy wschodniej (Galega orientalia Lam.) na zawartoœć Fe, Mo i Cu w roœlinie i glebie praz na pobranie azotu (praca po recenzji w druku)
 • Kuziemska B. 2012. Aktywnoœć dehydrogenaz w glebie zanieczyszczonej niklem. Ochrona Œrodowiska i Zasobów Naturalnych, 52: 103-112.
 • Malinowska E., Kalembasa S. 2012. Effect of liming and application of sludge on the content of nitrogen and carbon in test plants and in soil in a four-year pot experiment. Ecological Chemistry Engineering 19:
 • Malinowska E., Kalembasa S. 2012. The yield and content of Ti, Fe, Mn, Cu in celery leaves (Opium graveolens L. var. dulce Mill. Pers.) as a results of tytanit application. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus, 11(1), 69-80.
 • Pakuła K., Kalembasa D. 2012. Makroelementy w glebach ornych Wysoczyzny Siedleckiej. Acta Agrophysica, 19(4): 803-814.
 • Symanowicz B., Kalembasa S. 2012. Changes of calcium and magnesium content in biomas sof goat’s rue (Galega orientalis Lam.) during vegetation. Ecological chemistry and engineering. 19 (?): 1-10.
 • Symanowicz B., Kalembasa S. 2012. Effect of brown coal, sludge, their mixtures and mineral fertilization on copper and zinc contents in soil and Italian ryegrass (Lolium multiflorum Lam.) Fresenius Environmental Bulletin. 21(4): 802-807.
 • Symanowicz B., Kalembasa S., Skorupka Wojciech. 2012. Wpływ nawożenia fosforem i potasem na pobieranie metali ciężkich przez rutwicę wschodniš (Galega orientalis Lam.). Ochrona Œrodowiska i Zasobów Naturalnych. 54: (w druku)