100 0319
tel. (025) 6431301  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Skład osobowy:

 

Prof. zw. dr hab. Janina Skrzyczyńska


Kierownik

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

 

     Dr hab. inż. Teresa Skrajna    prof. nzw. UPH
  Dr hab. inż. Zofia Rzymowska   prof. nzw. UPH
  Dr Mirosław Meksuła adiunkt
  Dr inż. Maria Ługowska   adiunkt
  Dr inż. Małgorzata Wyrzykowska     specjalista

-------------------->        Książka teleadresowa

 

Dydaktyka:Przedmioty realizowane w jednostce:

Agroekologia

Botanika

Botanika sądowa

Botanika srod.z elem.bioind

Ekofilozofia

Ekologia i biologia gat. gradacyjnych i kwarantannowych

Ekologia krajobrazu

Ekologia stosowana

Ekologia środ. w dobie glob.

Geografia ekonomiczna

GIS

Kształtowanie krajobrazu

Kształtowanie środowiska

Metody badań rolniczych 2

Morfologia i biologia gat. psychoaktywnych

Ochrona krajobrazu

Ochrona środowiska

Podstawy sztuki ogrodowej

Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych

Systemy produkcji żywności

Środowisko przyr. w zrów. rol.

Teledetekcja z fotogrametrią

Żywność modyfikowana genetycznie

 

Kierunki badawcze:


 

 • wpływ wybranych gatunków chwastów na początkowy rozwój i wzrost roślin uprawnych,
 • wpływ warunków siedliskowych i roślin uprawnych na cechy morfologiczne i biologiczne gatunków synantropijnych,
 • kompleksowe opracowanie zbiorowisk roślinnych w mezoregionach w środkowo-wschodniej Polsce, z uwzględnieniem specyficznych warunków siedliskowych jednostek fizjograficznych
 • gatunki ekspansywne (inwazyjne) w agrocenozach środkowo-wschodniej Polski, analiza przyczyn i kierunków rozprzestrzeniania,
 • gatunki rzadkie i ginące w agrocenozach środkowo-wschodniej Polski, przyczyny ich ustępowania,
 • inwentaryzowanie florystyczne obiektów, wyróżnienie stref ekotonalnych i gatunków dla nich charakterystycznych,
 • waloryzacja mikrokrajobrazów w aspekcie ochrony zanikających siedlisk
 • określenie różnorodności florystycznej przy pomocy wskaźników ekologicznych
 • opracowanie modeli migracji gatunków metodą kartogramu,
 • określenie niektórych cech biologicznych oraz żywotności gatunków i ich zmian w różnych warunkach siedliskowych,


Współpraca z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi:


 

 • Ogród Botaniczny, Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN w Powsinie.
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB Wrocław - Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB Puławy
 • Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu
 • IHAR Radzików
 • Akademia Pomorska w Słupski - Zakład Botaniki i Genetyki
 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu - Zakład Taksonomii Roślin
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Katedra Ekologii Rolniczej
 • Uniwersytet Rzeszowski - Zakład Ekologii i Ochrony Przyrody, Katedra Agroekologii
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie -Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny - Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska, Zakład Ekologii

Publikacje:


 

Prof. zw. dr hab. Janina Skrzyczyńska

Dr hab. Teresa Skrajna

Dr hab. Zofia Rzymowska

Dr inż. Maria Ługowska

Dr Mirosław Meksuła

Dr inż. Małgorzata Wyrzykowska